نتایج نظرسنجی
نظرتون درباره این وبلاگ...؟
عالــی -> 31 رأی. (81.58 %) 81.58 %
خیلـــی خوب -> 3 رأی. (7.89 %) 7.89 %
خــوب -> 1 رأی. (2.63 %) 2.63 %
مــتوســط -> 0 رأی. (0.00 %) 0.00 %
بـــد -> 3 رأی. (7.89 %) 7.89 %
مجموع نظرات: 38 رأی