نتایج نظرسنجی
نظرتون درباره این وبلاگ...؟
عالــی -> 30 رأی. (81.08 %) 81.08 %
خیلـــی خوب -> 3 رأی. (8.11 %) 8.11 %
خــوب -> 1 رأی. (2.70 %) 2.70 %
مــتوســط -> 0 رأی. (0.00 %) 0.00 %
بـــد -> 3 رأی. (8.11 %) 8.11 %
مجموع نظرات: 37 رأی