بـــــه سمـتــــ خـ❤ــدا

 خدا : بنده ي من نماز شب بخوان و آن يازده رکعت است .
 بنده : خدايا ! خسته ام ، نمي توانم .
 خدا : بنده ي من ، دو رکعت نماز شفع و يک رکعت نماز وتر بخوان .
 بنده : خدايا ! خسته ام برايم مشکل است نيمه شب بيدار شوم .
 خدا : بنده ي من قبل از خواب اين سه رکعت را بخوان .
 بنده : خدايا ! سه رکعت زياد است .
 خدا : بنده ي من فقط يک رکعت نماز وتر بخوان .
 بنده : خدايا ! امروز خيلي خسته ام ! آيا راه ديگري ندارد ؟
 خدا : بنده من قبل از خواب وضو بگير و رو به آسمان کن و بگو يا الله .
  بنده : خدايا ! در رختخواب هستم اگر بلند شوم خواب از سرم مي پرد !
 خدا : بنده ي من همانجا که دراز کشيده اي تيمم کن و بگو يا الله .
 بنده : خدايا ! هوا سرد است ! نميتوانم دستانم را از زير پتو در بياورم .
 خدا : بنده ي من در دلت بگو يا الله ما نماز شب برايت حساب ميکنيم .
 بنده اعتنايي نمي کند و مي خوابد .
 خدا : ملائکه ي من ! ببينيد من آنقدر ساده گرفته ام اما او خوابيده است چيزي به اذان صبح نمانده ، او را بيدار کنيد   دلم برايش تنگ شده است امشب با من حرف نزده .
 ملائکه : خداوندا ! دوباره او را بيدار کرديم ، اما باز خوابيد .
 خدا : ملائکه ي من در گوشش بگوييد پروردگارت منتظر توست .
 ملائکه : پروردگارا ! باز هم بيدار نمي شود !
 خدا : اذان صبح را مي گويند هنگام طلوع آفتاب است اي بنده ي من بيدار شو نماز صبحت قضا مي شود خورشيد از مشرق سر بر ميآورد .
 ملائکه : خداوندا ! نمي خواهي با او قهر کني ؟
 خدا : او جز من کسي را ندارد ... شايد توبه کرد ...
 بنده ی من تو به هنگامی که به نماز می ایستی من آنچنان گوش فرا میدهم که انگار همین یک بنده را دارم و تو  چنان غافلی که گویا صد ها خدا داری .

برچسب ها : داستان پندآموز,

ღ امـــ❤ـــیــد ابــــدی ღ

 

   تاریخ تولدت مهم نیس
   تاریخ تبلورت مهمه
   اهل کجا بودنت مهم نیس
   اهل و بجابودنت مهمه
   منطقه زندگیت مهم نیس
   منطق زندگیت مهمه
  وگذشته زندگیت مهم نیست،امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردات میسازی

 

                      

                                    افرادی که شما را نصیحت میکنند لزوما کامل نیستند!
                         اما ممکن است همان چیزی را به شما بدهند که دنبالش هستید!

 

 پ.ن : یه عرضی داشتم به مــریـــmaryamـــمـㄟ(ツ)ㄏ

 آخه دختر جون تو الان وبتو حذف کردی من از کجاااااااااااااااا پیداااااااااااات کنم؟!!!!!!!!!!!!:-w

 اعصابمم خط خطی شده>:/