آدم های کـوچکـــــ ...!!!


استاد ریاضی در وقت خارج از درس میگفت:

اعداد کوچکتر از یک خواص عجیبی دارند...

شاید بتوان آنها را با آدم های بخیل مقایسه کرد

مثلا عدد0.2

وقتی در آنها ضرب میشوی یا میخواهی با آنها مشارکت کنی، تو را نیز کوچک میکنند 

0.6=0.2 * 3

وقتی میخواهی باآنها تقسیم شوی یا مشکلاتت را باآنها تقسیم کنی و بازگو میکنی ،مشکلاتت بزرگتر میشوند

 15=0.2  /   3

وقتی میخواهی با آنها جمع شوی ودرکنار آنها هستی ،مقدار زیادی به تو اضافه نمیکنند و به تو نمی آموزند

 3.2 = 0.2 + 3

واگر آنها را از زندگیت کم کنی ،چیز زیادی از دست نداده ای

 2.8 = 0.2 - 3

 زندگی ارزشمند خود را بخاطر آدم های کوچک و حقیر، بی ارزش نکنید.            

   

 

 رازهایت را به دونفر بگو : خودت و خدایت

 در تنگنا به دو چیز تکیه کن : صبر و نماز

 در دنیا مراقب دو چیز باش : پدر و مادر

 از دو چیز نترس که به دست خداست : مرگ و روزی

 و به یک چیز هیچوقت خیانت نکن : رفاقت

 تا وقتی نگاه خــღــدا بسوی توست

                            از روی گرداندن دیگران غمگین مباش :)

 

 تقدیم به همـــه ی شــما عزیزان

            

ای کــاش...!!!


 چند روزی میشه که واسمون مهمون اومده

 از فامیلهای پدرم هستند و از راه دوری هم اومدن

 چون راهشون دور بوده وقتی از کربلا برگشتن چند روزی خونه ی ما میمونن

 راستش مهمونداری کردن یه کم خستگی داره ولی بیشتر بخاطر اینکه یه کم خونمون کوچیکه ناراحت بودم از حضورشون

 ولی وقتی یه کم سرم خلوت شد

 وقتی میخواستن نماز بخونن

وقتی جانمازو پهن کردم واسشون

 ومحو تماشای نماز خوندنشون شدم

 یجورایی خیلـــی غبطه خوردم

 به اینکه چقد باحوصله ، باآرامش و بادقت نماز میخونن

 منکه وقتی نماز میخوندم هرچی کار دارم یادم میادو از رو عادت نماز میخونم

ولی بعضیا یطور نماز میخونن آدم لذت میبره از تماشا کردنشون

 الان هروقت نماز میخونن خونمون حس خوبی دارم

 دیگه خسته هم نمیشم اعصابمم خیلی آرومه

 ای کاش منم مثل اونا باتمام وجودم نماز بخونم و واسه رسیدن زمان نماز لحظه شماری کنم...

 خـــدایا شکـــــرت8->