مــــوفق کیست؟موفقیت چیست...؟!!! شــما بگویید...

موفقیت یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن بدون اینکه شور و اشتیاق خود را از دست بدهیم
فقط آنها که جرات شکست خوردن دارند
 موفق می شوند.
اگر افتادی مهم نیست... به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری.
وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد؟

موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موفقیت است. اگر از کاری که انجام می دهید خرسند و راضی باشید، حتماً موفق خواهید شد.
انسانهای سطحی به شانس اعتقاد دارند. انسان های قدرتمند به علت و معلول معتقدند .
همیشه به خاطر داشته باشید که تصمیم خودتان برای موفق شدن از هر چیز دیگر مهمتر است.
کسی به موفقیت دست می یابد که خوب زندگی کند
زیاد بخندد و زیاد دوست بدارد
کسی که احترام افراد عاقل و فرزانه را جلب کرده باشد و کودکان خردسال را دوست بدارد
کسی که دنیا را بهتر از آنچه یافت ، ترک کند
چه با بزرگ کردن یک فرزند صالح ، چه سرودن شعری زیبا ، و چه با نجات دادن یک انسان
کسی که مورد تحسین منتقدان باشد و خیانت دوستان را تحمل کند
کسی که همیشه زیبایی های دنیا را ستایش کند . کسی که بهترین خصوصیات افراد را ببیند و بهترین ها را تقدیم آنها کند
کسی که زندگیش یک الهام باشد و خاطره اش یک نیایش.
انسان موفق کسی است که قادر است با آجرهایی که دیگران به سویش پرتاب میکنند
پایه و بنیادی محکم و استوار برای خود بسازد
اگرخداوند آرزویى را در دلت نهاد، بدان توانایى رسیدن به آن را در تو دیده است.
اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از موفقیت، موفق می شوند
در اکثر موارد، از طریق شکست هایمان است که موفق می شویم
از هیچ قاعده اخلاقی و پند و اندرزی نمی توانیم به این اندازه درس بگیریم.
اگر فکر می کنید می توانید، حتماً می توانید. و اگر فکر میکنید که نمی توانید، حق با شماست.
چیزی ارزشمندتر از همین امروز وجود ندارد.
رمز موفقیت در استواری در قصد و نیت است.
رمز موفقیت در دنبال کردن هدف بدون مکث و درنگ است. ولی موفقیت چیست؟
من موفقیت را در تشویق تماشاچیان نمی بینم موفقیت در رضایت خود از کاری است که انجام داده ام.
نمی توانم فرمولی برای موفقیت به شما بدهم
اما می توانم فرمول شکست را در اختیارتان قرار دهم
و آن این است: برای خشنود کردن دیگران تلاش کنید.
بزرگی در این نیست که کجا ایستاده باشیم، به این است که به کدام جهت در حرکت باشیم
گاهی باید در جهت باد و گاهی مخالف با آن حرکت کنیم
آنچه مهم است این است که باید حرکت کنیم، نه اینکه بی اراده در گوشه ای بنشینیم.دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان می شوی ... امام علی (ع)

 درآخر
 دریک جمله: موفقیت تورا میخواهد وبس...