چند روزی آســـمان نزدیک است،لحظـه ها را دریاب (2)

من روزه ام!!!!
تمام سال را روزه ام.
ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام.
فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.
فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.
فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.
فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.
فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.
فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.

فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.
فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.
فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.
فکر من حق ندارد زورگو باشد.
فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و
بی تفاوت از کنارش عبور کند.

فکر من ...
آری من روزه ام ،
نه روزه نخوردن غذا ،
بلکه روزه انسان بودن،
روزه مردانه زیستن،
روزه جاودانه شدن.

آری من تمام سال را روزه ام.
تمام ساعتها را روزه ام.
تمام دقائق را روزه ام.

   ***


 پ.ن:ســـلام دوستان خوبم

طاعات وعبادات قبول

امسال دومین سالی هست که به همراه شما دوستان همیشگی وعزیز ختم قرآن برگزار میکنیم

امیدوارم مثل قبل باهمراهی همدیگه این کار رو به سرانجام برسونیم

هرجزءی که بخواین رومیتونین بخونین یاچندتا

فقط قبلش خبرم کنین که از جزءهای نخونده باشه

این قرآن رو ختم میکنیم به این نیت ها :

* سلامتی وتعجیل در ظهور امام زمان عزیزمون،رفع موانع ظهور ونابودی دشمنان اسلام

* به نیت شادی روح همه اموات،بدوارث ، بی وارث،بلاوارث واسیران خاک

* به نیت شفای تمام مریضان،ملتمسین به دعا و آنهایی که بیماریهای صعب العلاج وناعلاج دارن،بیماران مدنظر

* سلامتی هممون

* حاجات دل جمع وبانی

* رفع گرفتاری همه گرفتارا،قرض قرض دارا ادا بشه ان شاءالله

* خداوند به همه مادران فرزند صالح وسالم عطا کنه ان شاءالله

                                                                          قبول باشه

 * ان شاءالله مهدی فاطمه آمین گوی دعاهای هممون باشه *

 

 

نــام قرائــت کــننده

جــــزء

 امــید ابـــدی

جزء اول

 مــعــلم

جزء دوم

 شــهــنـاز

جزء سوم

 فــاطــمـه

جزء چهارم

 ندا

جزء پنجم

 مـعـصـومـه

جزء ششم

 زهـــرا

جزء هفتم

 نـاجـــی دلــها

جزء هشتم

 نـاجـــی دلــها

جزء نهم

 دلآرام

جزء دهم

 گــلاره خـانـــوم

جزء یازدهم

 ندا

جزء دوازدهم

 شـهـناز

جزء سیزدهم

 ندا

جزء چهاردهم

 نــگـــار

جزء پانزدهم

 فـاطــمــه

جزء شانزدهم

 زهـــرا

جزء هفدهم

 ســردار زمــان

جزء هجدهم

 نـاجـــی دلــها

جزء نوزدهم

 نـاجـــی دلــها

جزء بیستم

 گــلاره خـانـــوم

جزء بیست ویکم

 دوســت شـهـدا

جزء بیست ودوم

  مـنـیــژه

جزء بیست وسوم

 شــهــنـاز

جزء بیست وچهارم

 پـریـســا

جزء بیست وپنجم

 پـریـسـا

جزء بیست وششم

 درسا

جزء بیست وهفتم

 فاطــمه گلــی

جزء بیست وهشتم

 امـــید ابـــدی

جزء بیست ونهم

 صغری

جزء سی ام

 

*دوستان مهلت ختم جزءهایی که برمیدارید تازمانی هست که تمام جزءها قرائت بشه ...

 

برچسب ها : ختم قرآن,