خـتـم قــرآن


 سلام دوستان همیشگـی

امیدوارم حال دلـتون خوب باشـه@};-

یکی از دوستان براشون مشکلی پیش اومده

ودرخواست کردن به نیت رفع گرفتاریشون وحاجات دلشون یک قرآن ختم بشه

باهمکاری همدیگه ختم رو شروع میکنیم

ومتوسل میشیم به نرجس خاتون وفرزندشون صاحب الزمان (عج)

ان شاءالله به شفاعت ایشان ولطف ومصلحت خدا ودعای خیرهمگی درحق دوست عزیزمون

گرفتاریشون رفع وحاجت روابخیر بشن ان شاءالله

ممنون از همتون*

بـسـم الله...

 

 

نــام قرائــت کــننده

جــــزء

 مـرضـیـه

جزء اول

 مـرضـیـه

جزء دوم

 مـرضـیـه

جزء سوم

 مـرضـیـه

جزء چهارم

 مـرضـیـه

جزء پنجم

 مـرضـیـه

جزء ششم

عـلـی حسینــی

جزء هفتم

 زهــــرا

جزء هشتم

مــرضـیه

جزء نهم

زهــرا

جزء دهم

 گــلاره

جزء یازدهم

نــدا

جزء دوازدهم

 ثـریـا

جزء سیزدهم

نــدا

جزء چهاردهم

فرشتـه

جزء پانزدهم

فرشـتـه

جزء شانزدهم

 پــریــســا

جزء هفدهم

ثــریـا

جزء هجدهم

فـرشتــه

جزء نوزدهم

 مـعـصـومـه

جزء بیستم

فـرشتــه

جزء بیست ویکم

ســمیــه

جزء بیست ودوم

ســمــیـه

جزء بیست وسوم

خـانوم حسینــی

جزء بیست وچهارم

 امـید ابـدی

جزء بیست وپنجم

 امـید ابـدی

جزء بیست وششم

اسـدالله

جزء بیست وهفتم

اسدالله

جزء بیست وهشتم

فــرشتــه

جزء بیست ونهم

مــرضـیــه

جزء سی ام

 

*این قرآن ختم وهدیه شدبه حضرت نرجس خاتون وامام زمان (عج)

ان شاءالله قبول باشه

ممنون از دوستان وهمراهان همیشگــی :) 

 

برچسب ها : ختم قرآن,