<1>

رمــضــــــان = مــاه پــــرواز تــا خــღـــدا

 

بــــه گیله مرد مــیگم راز روزه درچــــیه؟؟؟

گفت: پرنده ی چاق وچله زود شـــکار میشه .... تا بخواد به خودش تکونـــی بده وبا وزن زیادش پرواز کنه کار از کار گــذشتــه!!!

البتــه اگه بتونه پرواز کنه...

راز روزه ونخوردن در سبک شدن برای پــروازه:)

 

-خدایا منو ببخش که به اندازه یک خرس سه وعده غذا و آب در وعده سحری میخورم و به اندازه یک فیل سه وعده در هنگام افطار !

خدایا منو ببخش که بعد از ماه مبارک رمضون باید رژیم بگیرم تا وزنم بیاد پایین !

خدایا منو ببخش که یاد همه چیز و همه کس میوفتم جز گرسنگان !

خدایا منو ببخش که در پایان ماه مبارکت چرتکه میگیرم دستم و روبروت میشینم که تا حد امکان زکات فطره ام رو کمتر بدم !

خدایا منو ببخش...

 

                  

 

 پ . ن: آقا باز تابستون شد مابرگشتیم:D

 میدونم از خوشحالی فشارتون افتاده ولی تحمل کنید تا افطار بشه بعد حسابی از خجالت خودتون دربیاید

 نگران سقفم نباشید جاش امنه

 دیگه همینو میخواستم بگم خیلیم حالم خوبه 8-}