<15>

خـتـم قــرآن


 سلام دوستان همیشگـی

امیدوارم حال دلـتون خوب باشـه@};-

یکی از دوستان براشون مشکلی پیش اومده

ودرخواست کردن به نیت رفع گرفتاریشون وحاجات دلشون یک قرآن ختم بشه

باهمکاری همدیگه ختم رو شروع میکنیم

ومتوسل میشیم به نرجس خاتون وفرزندشون صاحب الزمان (عج)

ان شاءالله به شفاعت ایشان ولطف ومصلحت خدا ودعای خیرهمگی درحق دوست عزیزمون

گرفتاریشون رفع وحاجت روابخیر بشن ان شاءالله

ممنون از همتون*

بـسـم الله...

 

 

نــام قرائــت کــننده

جــــزء

 مـرضـیـه

جزء اول

 مـرضـیـه

جزء دوم

 مـرضـیـه

جزء سوم

 مـرضـیـه

جزء چهارم

 مـرضـیـه

جزء پنجم

 مـرضـیـه

جزء ششم

عـلـی حسینــی

جزء هفتم

 زهــــرا

جزء هشتم

مــرضـیه

جزء نهم

زهــرا

جزء دهم

 گــلاره

جزء یازدهم

نــدا

جزء دوازدهم

 ثـریـا

جزء سیزدهم

نــدا

جزء چهاردهم

فرشتـه

جزء پانزدهم

فرشـتـه

جزء شانزدهم

 پــریــســا

جزء هفدهم

ثــریـا

جزء هجدهم

فـرشتــه

جزء نوزدهم

 مـعـصـومـه

جزء بیستم

فـرشتــه

جزء بیست ویکم

ســمیــه

جزء بیست ودوم

ســمــیـه

جزء بیست وسوم

خـانوم حسینــی

جزء بیست وچهارم

 امـید ابـدی

جزء بیست وپنجم

 امـید ابـدی

جزء بیست وششم

اسـدالله

جزء بیست وهفتم

اسدالله

جزء بیست وهشتم

فــرشتــه

جزء بیست ونهم

مــرضـیــه

جزء سی ام

 

*این قرآن ختم وهدیه شدبه حضرت نرجس خاتون وامام زمان (عج)

ان شاءالله قبول باشه

ممنون از دوستان وهمراهان همیشگــی :) 

 

چند روزی آســـمان نزدیک است،لحظـه ها را دریاب (2)

من روزه ام!!!!
تمام سال را روزه ام.
ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام.
فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.
فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.
فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.
فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.
فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.
فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.

فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.
فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.
فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.
فکر من حق ندارد زورگو باشد.
فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و
بی تفاوت از کنارش عبور کند.

فکر من ...
آری من روزه ام ،
نه روزه نخوردن غذا ،
بلکه روزه انسان بودن،
روزه مردانه زیستن،
روزه جاودانه شدن.

آری من تمام سال را روزه ام.
تمام ساعتها را روزه ام.
تمام دقائق را روزه ام.

   ***


 پ.ن:ســـلام دوستان خوبم

طاعات وعبادات قبول

امسال دومین سالی هست که به همراه شما دوستان همیشگی وعزیز ختم قرآن برگزار میکنیم

امیدوارم مثل قبل باهمراهی همدیگه این کار رو به سرانجام برسونیم

هرجزءی که بخواین رومیتونین بخونین یاچندتا

فقط قبلش خبرم کنین که از جزءهای نخونده باشه

این قرآن رو ختم میکنیم به این نیت ها :

* سلامتی وتعجیل در ظهور امام زمان عزیزمون،رفع موانع ظهور ونابودی دشمنان اسلام

* به نیت شادی روح همه اموات،بدوارث ، بی وارث،بلاوارث واسیران خاک

* به نیت شفای تمام مریضان،ملتمسین به دعا و آنهایی که بیماریهای صعب العلاج وناعلاج دارن،بیماران مدنظر

* سلامتی هممون

* حاجات دل جمع وبانی

* رفع گرفتاری همه گرفتارا،قرض قرض دارا ادا بشه ان شاءالله

* خداوند به همه مادران فرزند صالح وسالم عطا کنه ان شاءالله

                                                                          قبول باشه

 * ان شاءالله مهدی فاطمه آمین گوی دعاهای هممون باشه *

 

 

نــام قرائــت کــننده

جــــزء

 امــید ابـــدی

جزء اول

 مــعــلم

جزء دوم

 شــهــنـاز

جزء سوم

 فــاطــمـه

جزء چهارم

 ندا

جزء پنجم

 مـعـصـومـه

جزء ششم

 زهـــرا

جزء هفتم

 نـاجـــی دلــها

جزء هشتم

 نـاجـــی دلــها

جزء نهم

 دلآرام

جزء دهم

 گــلاره خـانـــوم

جزء یازدهم

 ندا

جزء دوازدهم

 شـهـناز

جزء سیزدهم

 ندا

جزء چهاردهم

 نــگـــار

جزء پانزدهم

 فـاطــمــه

جزء شانزدهم

 زهـــرا

جزء هفدهم

 ســردار زمــان

جزء هجدهم

 نـاجـــی دلــها

جزء نوزدهم

 نـاجـــی دلــها

جزء بیستم

 گــلاره خـانـــوم

جزء بیست ویکم

 دوســت شـهـدا

جزء بیست ودوم

  مـنـیــژه

جزء بیست وسوم

 شــهــنـاز

جزء بیست وچهارم

 پـریـســا

جزء بیست وپنجم

 پـریـسـا

جزء بیست وششم

 درسا

جزء بیست وهفتم

 فاطــمه گلــی

جزء بیست وهشتم

 امـــید ابـــدی

جزء بیست ونهم

 صغری

جزء سی ام

 

*دوستان مهلت ختم جزءهایی که برمیدارید تازمانی هست که تمام جزءها قرائت بشه ...

 

چند روزی آســـمان نزدیک است،لحظـه ها را دریاب

من روزه ام!!!!
تمام سال را روزه ام.
ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام.
فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.
فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.
فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.
فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.
فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.
فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.

فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.
فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.
فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.
فکر من حق ندارد زورگو باشد.
فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و
بی تفاوت از کنارش عبور کند.

فکر من ...
آری من روزه ام ،
نه روزه نخوردن غذا ،
بلکه روزه انسان بودن،
روزه مردانه زیستن،
روزه جاودانه شدن.

آری من تمام سال را روزه ام.
تمام ساعتها را روزه ام.
تمام دقائق را روزه ام.

   ***

خـــدایا !!!

مــرا آنجا دیدی که گفتــه بودی نبینمت

ومــرا آنجا ندیدی که گفتــه بودی ببینمت

خـــــدایا

قد نامردی هایم

بلکـه خیلـــــی بیشتر تومهربانــی

لطفا مـرا برای تمام بودن و نبودن هایم مـــواخذه نکن (الــــهی آمین )

 

 پ.ن:ســـلام دوستان خوبم

طاعات وعبادات قبول

خیلـــی دلم میخواست با دوستان مجازیم توماه رمضون یه قرآن ختم کنم

خوشحال میشم کمکم کنید

هرجزءی که بخواین رومیتونین بخونین یاچندتا

فقط قبلش خبرم کنین که از جزءهای نخونده باشه

به هرنیتی که دلتون بخواد میتونین بخونین

ان شاءالله روز آخر ماه رمضان به نیت حاجت رواشدن هممون ختمش میکنم

التماس دعا دوستای خوبم

 

       

قرائت کننده

جزء

جنیفـر

جزء اول

جنیــفـر

جزء دوم

امـید ابـــــدی

جزء  سوم

صغــری

جزء چهارم

گـــلاره

جزء پنجم

یــه دآنشـــجو مـــعلم

جزء ششم

یک دخـــتر تنــــهـــا

جزء هفتم

کودک درون من،اکتیـــو تشریف داره

جزء هشتم

الــهام دهقان زاده

جزء نهم

هدیــه ای بــه خـــدا

جزء دهم

بهانــه ای برای دیدنــت

جزء یازدهم

زندگـی روبه آســمان

جزء دوازدهم

روزمرگـــی هام

جزء سیزدهم

گروه ســـون

جزء چهاردهم

دوستانــه

جزء پانزدهم

دوستانــه

جزء شانزدهم

دوستانـــه

جزء هفدهم

سبز اکلیلـــی

جزء هجدهم

زهــــرا

جزء نوزدهم

نگین خــاطـــره

جزء بیستم

زهـــــرا

جزء بیست ویکم

زهـــرایــــی

جزء بیست ودوم

امید ابــــدی

جزء بیست وسوم

مهـــسا

جزء بیست وچهارم

فاطـــمه خاوری

جزء بیست و پنجم

راحـــله

جزء بیست وششم

راحـــله

جزء بیست وهفتم

گــــلاره

جزء بیست وهشتم

زندگـــی شاد

جزء بیست ونهم

ســـانـــای

جزء سی ام